top
studie

Rodinný dům

Kontaktoval nás zákazník s poptávkou na kompletní elektroinstalaci novostavby rodinného domu. Poslal veškeré podklady, především projektovou dokumentaci. Poté jsme se domluvili na termínu prohlídky novostavby ve fázi hrubé stavby. Přitom jsme si řekli o jeho představách a požadavcích na změny oproti zaslané projektové dokumentaci a naopak o technických a časových podmínkách z naší strany. Bylo dohodnuto, že s ohledem na skladbu podlah (vysoká vrstva polystyrenu pod anhydritem) budou vodorovné trasy kabeláže vedeny po podlaze hrubé stavby. To je dnes nejčastější případ a samozřejmě také nejlevnější a nejbezpečnější – kabeláž je vedena ve zdech pouze ve svislých drážkách od podlahy ke krabicím a event. nahoru od vypínačů ke světlům.

Do týdne po prohlídce obdržel zákazník přesnou cenovou nabídku formou položkového rozpočtu. Po odsouhlasení ceny jsme společně nalezli vhodný termín pro realizaci s ohledem na postup výstavby a ostatní řemesla. Ta je vždy rozdělena do dvou etap: hrubá etapa a kompletace. Při hrubé etapě vyřežeme a vysekáme kapsy pro krabice a drážky pro kabely, zasádrujeme krabice, natáhneme a zasádrujeme kabely.

 

 

 

1

Konzultace

2

Prohlídka

3

Cenová nabídka

4

Realizace

Jak realizace probíhala

Ještě před zahájením hrubé etapy jsme nainstalovali elektroměrový rozvaděč vedle připravené pojistkové skříně:

K němu jsme připojili malý stavební rozvaděč:

Před samotným zahájením hrubé etapy jsme si se zákazníkem ještě jednou prošli detailně celý rodinný dům a upřesnili zadání. Převzali jsme dům a práce mohly začít. Nejprve jsme vykroužili kapsy pro krabice a vyřezali drážky. Poté jsme do připravených kapes

Před samotným zahájením hrubé etapy jsme si se zákazníkem ještě jednou prošli detailně celý rodinný dům a upřesnili zadání. Převzali jsme dům a práce mohly začít. Nejprve jsme vykroužili kapsy pro krabice a vyřezali drážky. Poté jsme do připravených kapes

Před samotným zahájením hrubé etapy jsme si se zákazníkem ještě jednou prošli detailně celý rodinný dům a upřesnili zadání. Převzali jsme dům a práce mohly začít. Nejprve jsme vykroužili kapsy pro krabice a vyřezali drážky. Poté jsme do připravených kapes

Pak jsme natahali kabeláž do těchto krabic a zasádrovali ji:

Pak jsme natahali kabeláž do těchto krabic a zasádrovali ji:

A takto vypadá připravený kuchyňský kout z jedné strany…:

… A z druhé strany:

Zde je připravené místo v obývacím pokoji pro zavěšenou televizi (dole jsou kromě silových zásuvek také zásuvky pro TV a data a nahoru vede protahovací krk pro skrytou kabeláž za televizi):

Příprava v technické místnosti pro datové centrum včetně chráničky pro optický kabel:

A nakonec pohled na připravený rozvaděč, který je usazený ve zdi a je v něm připravená veškerá kabeláž:

Poté následovaly zednické a ostatní práce: omítky, podlahy, obklady, výmalba atd. Po těchto pracích jsme se vrátili ke druhé etapě našich prací, při nichž jsme udělali kompletaci, tj. osazení vypínačů, zásuvek a vyzbrojení rozvaděče:

Poté následovaly zednické a ostatní práce: omítky, podlahy, obklady, výmalba atd. Po těchto pracích jsme se vrátili ke druhé etapě našich prací, při nichž jsme udělali kompletaci, tj. osazení vypínačů, zásuvek a vyzbrojení rozvaděče:

Poté následovaly zednické a ostatní práce: omítky, podlahy, obklady, výmalba atd. Po těchto pracích jsme se vrátili ke druhé etapě našich prací, při nichž jsme udělali kompletaci, tj. osazení vypínačů, zásuvek a vyzbrojení rozvaděče:

Poté následovaly zednické a ostatní práce: omítky, podlahy, obklady, výmalba atd. Po těchto pracích jsme se vrátili ke druhé etapě našich prací, při nichž jsme udělali kompletaci, tj. osazení vypínačů, zásuvek a vyzbrojení rozvaděče:

Pohled na otevřený zkompletovaný rozvaděč:

…A takto nenápadně ale přesto elegantně vypadá zavřený rozvaděč:

Kolem schodiště jsme do připravených krabic instalovali elegantní osvětlení schodů:

Na vývody svítidel jsme namontovali objímky se žárovkami:

Nakonec jsme provedli výchozí revizi a vystavili revizní zprávu. Při předání pak zákazník obdržel současně s revizní zprávou také veškerou výrobní dokumentaci k rozvaděči, kterou jsme jako výrobci rozvaděče podle normy povinni předat: prohlášení o shodě,

Nakonec jsme provedli výchozí revizi a vystavili revizní zprávu. Při předání pak zákazník obdržel současně s revizní zprávou také veškerou výrobní dokumentaci k rozvaděči, kterou jsme jako výrobci rozvaděče podle normy povinni předat: prohlášení o shodě,

Nakonec jsme provedli výchozí revizi a vystavili revizní zprávu. Při předání pak zákazník obdržel současně s revizní zprávou také veškerou výrobní dokumentaci k rozvaděči, kterou jsme jako výrobci rozvaděče podle normy povinni předat: prohlášení o shodě,

Rovněž montáž hromosvodu byla završena revizní zprávou, kterou obdržel zákazník.

Máte nějaky dotaz? Neváhejta nás kontaktovat.

* Povinné údaje