top
studie

Panelový byt

Po kontaktování zákazníkem jsme se domluvili na termínu prohlídky bytu. Přitom jsme si řekli o jeho představách a požadavcích a naopak o technických a časových podmínkách z naší strany.

Z toho vzniklo zadání s přibližným rozmístěním vypínačů a zásuvek v jednotlivých místnostech. Bylo dohodnuto, že elektroinstalaci budeme dělat v provedení pod omítkou. Tzn., že drážky pro kabely budou zafrézovány do panelu a krabice pro vypínače a zásuvky budou rovněž vyřezány a zapuštěny pod omítku. Podmínkou pro toto řešení v panelovém bytě je sádrokartonový podhled, v kterém budou jednak vývody od vypínačů do svítidel a jednak veškeré vodorovné trasy kabeláže (je to kvůli tomu, aby se staticky nenarušila panelová konstrukce vodorovnými drážkami a řezáním do stropů). Takže se budou realizovat pouze svislé drážky od stropů ke krabicím. Dalšími výhodami tohoto řešení je časová úspora na rekonstrukci a v neposlední řadě to, že ve finále bude mít zákazník rovné stropy bez spojů panelů, které často praskají.

Do týdne po prohlídce obdržel zákazník přesnou cenovou nabídku formou položkového rozpočtu. Po odsouhlasení ceny jsme společně nalezli vhodný termín pro realizaci. Ta je vždy rozdělena do dvou etap: hrubá etapa a kompletace. Při hrubé etapě vyřežeme a vysekáme kapsy pro krabice a drážky pro kabely, zasádrujeme krabice, natáhneme a zasádrujeme kabely.

Před samotným zahájením hrubé etapy jsme si se zákazníkem ještě jednou prošli detailně celý byt a upřesnili zadání. Převzali jsme byt a práce mohly začít.

Nakonec jsme provedli výchozí revizi a vystavili revizní zprávu. Při předání pak zákazník obdržel současně s revizní zprávou také veškerou výrobní dokumentaci k rozvaděči, kterou jsme jako výrobci rozvaděče podle normy povinni předat: prohlášení o shodě, protokol o kusových zkouškách, výpočet povoleného oteplení rozvaděče, certifikát zkušebního ústavu, návod, schémata a rozvaděč byl vybaven popisem jednotlivých jističů a výrobním štítkem.

1

Konzultace

2

Prohlídka

3

Cenová nabídka

4

Realizace  

Jak realizace probíhala

Příprava pracovního nářadí pro řezání kapes na krabice:

Příprava pracovního nářadí pro řezání kapes na krabice: Příklad vyřezané kapsy pro jednu krabici (zásuvku):

Příprava pracovního nářadí pro řezání kapes na krabice: Příklad vyřezané kapsy pro jednu krabici (zásuvku): Příklad vyřezané kapsy pro dvě krabice (zásuvky):

Příprava pracovního nářadí pro řezání kapes na krabice: Příklad vyřezané kapsy pro jednu krabici (zásuvku): Příklad vyřezané kapsy pro dvě krabice (zásuvky): Příklad vyřezané kapsy pro pět krabic (zásuvek):

Příprava pracovního nářadí pro řezání kapes na krabice: Příklad vyřezané kapsy pro jednu krabici (zásuvku): Příklad vyřezané kapsy pro dvě krabice (zásuvky): Příklad vyřezané kapsy pro pět krabic (zásuvek): Následně vysekané tytéž kapsy pro dvě, event. je

A vysekaná kapsa pro pět krabic:

Tytéž krabice po natažení kabeláže a zasádrování:

Tytéž krabice po natažení kabeláže a zasádrování: Další příklady z tahání kabeláže a sádrování krabic:

Tytéž krabice po natažení kabeláže a zasádrování: Další příklady z tahání kabeláže a sádrování krabic:

Tytéž krabice po natažení kabeláže a zasádrování: Další příklady z tahání kabeláže a sádrování krabic:¨

Zde je vidět vedení kabeláže u stropu průrazem přes stěnu, který bude zakryt sádrokartonovým podhledem:

Díky našim zkušenostem z podobných rekonstrukcí mnoha panelových bytů víme, kde je možno využít původních krků v panelech pro vedení nové kabeláže a tím získat úsporu řezání drážek a jejich následného zapravení (na obrázku vpravo je kabeláž vedena v klasi

Detail téhož místa s původním krkem u stropu:

A takto pak vypadají usazené krabice – bez drážky, kabely jsou vedeny ve zdi v původním krku:

Současně v bytě byla realizována elektroinstalace do nově vyzděného bytového jádra. Pohled na krabice pro kuchyňskou linku:

A pro koupelnu:

Pohled na připravenou kabeláž v místě budoucího rozvaděče:

Poté následovaly zednické a ostatní práce: zapravení zdí, zhotovení sádrokartonového podhledu, výmalba atd. Po těchto pracích jsme se vrátili ke druhé etapě našich prací, při nichž jsme udělali kompletaci, tj. osazení vypínačů, zásuvek a montáž rozvaděče.

A stejné vypínače po montáži:

Zapravené krabice pro zásuvky:

21

22

23

24

25

26

27

Máte nějaky dotaz? Neváhejta nás kontaktovat.

* Povinné údaje